Door honden leren over jezelf.

Persoonlijke motieven in de praktijk

Marije heeft een leidinggevende functie en had, inherent aan haar werksituatie, al enkele stappen gezet in het kader van haar persoonlijke ontwikkeling. De workshop “Spiegelen met honden” kwam onder haar aandacht. Haar interesse en nieuwsgierigheid naar het werken met honden in een workshop over menselijk gedrag werd gewekt. Zij besloot zichzelf deze workshop cadeau te doen.

Door eerdere opleidingen en trainingen die Marije gevolgd heeft plus de vaardigheden die zij zich als leidinggevende had eigen gemaakt, is zij goed in staat om haar medewerkers te bevragen en feedback te geven. Wat zij lastig vindt, is inschatten wat de ander nodig heeft om optimaal te functioneren op de werkvloer. Zelf is ze dol op haar werk en ze begrijpt niet dat anderen haar enthousiasme niet altijd delen.

Tijdens het werken met de honden bleek al snel dat Marije geïrriteerd raakte als Luna aan de riem trok. Zij reageerde hierop door de riem zeer kort te houden, waarmee ze Luna dwong naast haar te lopen. Haar stem klonk hard en geagiteerd als ze de hond bij naam tot de orde riep. Dit had niet het gewenste effect. Luna negeerde haar en bleef trekken. Marije onderkende haar irritatie, maar was niet in staat hier verandering in aan te brengen. Marije constateerde dat zij gedreven werd door de behoefte aan controle over de hond.

Motivatie van de ander ontdekken.

Na een korte koffiepauze kreeg Marije de kans om met Ici aan het werk te gaan. Marije kreeg de opdracht om Ici door een tunnel met een lengte van vier meter te laten lopen. Als motivator voor de hond mochten voertjes gebruikt worden. De hond liep los en op de vraag van Marije of zij de riem mocht gebruiken, was het antwoord van de coach ontkennend.

Marije ging naast het begin van de tunnel zitten en riep Ici bij zich. De hond bleef op een afstandje staan kijken en was er duidelijk nog niet klaar voor om naar haar toe te lopen. Toen Marije de naam van de hond enkele keren had geroepen en de hond geen aanstalte maakte om naar haar toe te lopen, ging zij naar de hond toe. Op het moment dat zij Ici onder haar halsband wilde pakken, rende die bij haar vandaan. De frustratie bij Marije was groot en duidelijk voelbaar.

Op de vraag wat Marije voor ogen had toen ze Ici riep en wat haar beweegreden hiervoor was, gaf ze aan dat de hond zo snel mogelijk door de tunnel moest. Dat was haar opdracht en dan zou ze geslaagd zijn. Op de vraag wat de hond tijdens deze oefening zou motiveren, had ze geen antwoord.

Motivatie van de ander serieus nemen

Marije keek vervolgens naar de hond en stelde zichzelf de vraag wat de hond van haar nodig zou hebben om bij haar te willen komen. Toen ze haar aandacht verlegde van het onmiddellijk willen voldoen aan de opdracht, naar eerst contact maken met de hond, werd Marije rustiger. Nadat ze opnieuw de naam van de hond riep, kwam Ici voorzichtig en enigszins aarzelend naar haar toe lopen. Toen de hond naast haar stond, gaf Marije haar een voertje. Ici bleef ontspannen staan en Marije gaf haar nog een lekkertje.

Marije werd rustiger en genoot zichtbaar van het proces. Op het moment dat Marije het gevoel had dat Ici en zij er klaar voor waren, hield ze een voertje in haar hand bij de ingang van de tunnel. Ici liep er naartoe en Marije beloonde dit met het lekkertje. Als vanzelf liep de hond daarna de tunnel in en Marije liep rustig naar de andere kant om de hond daar te belonen voor deze prestatie.

Voor Marije werd door het werken met de honden zichtbaar en voelbaar dat zij als leidinggevende haar persoonlijke motieven heeft. Ook onderkent ze dat haar medewerkers allemaal hun eigen proces te doorlopen hebben. Als leidinggevende is het belangrijk om je medewerkers te motiveren. Dat betekent dat je als leidinggevende moeite moet doen om te achterhalen wat de anderen motiveert.

Take the Leash

Coachen met honden is een vorm van ervaringsleren. Het is een manier van coachen die snel tot de kern komt. Het haalt je uit je denken en gaat verder dan het aanleren van vaardigheden. Bij coachen met honden gaat het over wie jij in essentie bent.
Coachen met honden geeft richting aan persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit Take the Leash coach ik mensen die het heft in eigen hand willen nemen en die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen. Dit doe ik met de hond als spiegel. Je kunt dit bij Take the Leash met mijn honden, maar ook met je eigen hond ervaren.

Daarnaast verzorg ik opleidingen waarin je het spiegelen en coachen met honden in een individueel opleidingstraject kunt leren met je eigen hond(en).

 

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op

Workshop 'Spiegelen met honden'

Wil jij ook ervaren wat spiegelen met honden precies is en wat je van honden kunt leren over jezelf? Wellicht is een workshop iets voor jou.

Motiveren in theorie

Over motiveren is veel geschreven. Zowel over het motiveren van mensen als over het motiveren van honden en andere dieren. We onderscheiden extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie.
Volgens Wikipedia is extrinsieke motivatie de motivatie die ontstaat vanuit een externe bron, bijvoorbeeld het vooruitzicht op een beloning of een straf bij een bepaalde handeling.
Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie vanuit de persoon zelf. Deze handelt niet om een externe beloning te bemachtigen of een straf te ontkomen, maar vanwege de intrinsieke waarde van de activiteit op het moment zelf of voor het behalen van een doel in de toekomst.
Anders gezegd: Bij intrinsieke motivatie draait het om het spel en bij extrinsieke motivatie draait het om de knikkers.

 

Motiveren en behoeftes van honden

In de manier waarop we met honden omgaan herkennen we vast het een en ander als het gaat over extrinsieke en intrinsieke motivatie. In onze ogen maakt men vooral gebruik van de extrinsieke motivatie van een hond als ze hem een commando willen aanleren. Men is dan bezig de hond onze mensentaal aan te leren, althans dat probeert men.

Als we echt aan de slag gaan met de intrinsieke motivatie van de hond dan vraagt dat iets anders van ons. Dan gaat het over kijken naar de specifieke behoeftes van een hond op een specifiek moment.
Dat is niet makkelijk aangezien je je hond hiervoor goed moet kunnen lezen en begrijpen. Het gaat om het waarnemen van de nuances in de lichaamstaal van de hond. Tegelijkertijd gaat het over het kunnen overzien van het grotere geheel: de samenhang tussen de gedragingen van je hond op verschillende momenten en in diverse situaties. Dit vraagt een grotere inzet van ons in de omgang met honden daar staat tegenover dat onze beloning navenant is.

Wij vinden dat intrinsieke motivatie gaat over begrijpen wat je hond drijft en waar zijn behoeftes liggen op een bepaald moment. Extrinsieke motivatie is er op gericht om van de hond gedaan te krijgen wat jij wilt. Wij denken dat je beide soorten motivatie nodig hebt, met bij voorkeur de meeste aandacht voor de intrinsieke motivatie.
Onze ervaring is dat dit je het meest brengt in de vertrouwensrelatie en de band die je met je hond hebt.

 

Motieven en behoeftes in relaties

Om prettig samen te leven en te werken, zowel met mensen als met honden, is het van belang oog te hebben voor elkaars motieven en behoeftes. Door hierop in te spelen, oefenen we invloed op elkaar uit terwijl we rekening houden met ieders eigenheid.

Als leidinggevende is de verantwoordelijkheid, die je hebt ten aanzien van het kennen van de motieven en behoeftes van de ander, nog groter. Een leider is verantwoordelijk voor het geven van sturing en het garanderen van veiligheid, zowel bij honden als bij mensen.

 

Tips

1) Wees je bewust van je eigen motief in een situatie. Het kan gaan om een situatie op je werk, thuis of in de relatie met je hond.

2) Stel jezelf de vraag welke behoefte er ligt achter je motief. Wat maakt dat dat voor jou zo  belangrijk is? Welke behoefte vervul je hiermee?

3) Onderzoek het motief van de ander in een bepaalde situatie. Observeer en stel indien mogelijk vragen,

4) Onderzoek welke behoefte er ligt achter het motief van de ander. Wat maakt dat dit zo belangrijk is voor de ander? Welke behoefte ligt er achter dit motief?

 

Schrijf je in om tips en nieuws te ontvangen