Door honden leren over jezelf.

WERKEN MET INTUÏTIE EN NATUUR

 

MODULE 4: WERKEN MET INTUÏTIE EN NATUUR

In deze module leer je individueel in drie dagdelen een waardevolle methodiek om bij je klant de persoonlijke intuïtie naar boven te halen in relatie tot het vraagstuk dat deze heeft. De natuur is hierbij een prachtig en krachtig instrument. Enerzijds doordat we zelf natuur zijn en als mensen onze eigen natuur vaak vergeten lijken te zijn, anderzijds door de heilzame werking die natuur op ons heeft en door de treffende metaforen die er te vinden zijn die op een duidelijke manier te verbinden zijn aan ons dagelijks leven.

In deze methodiek is de hond onderdeel van het ‘speelveld’ waarbinnen de klant zijn coachvraag onderzoekt.

In deze module leer je in drie dagdelen hoe je naar intuïtie kunt kijken en hoe je je klant kunt begeleiden bij het naar boven halen van de persoonlijke intuïtie. Tevens leer je welke aspecten van onze menselijke natuur invloed hebben op intuïtie en hoe je hier mee om kunt gaan als coach. Je krijgt oefeningen aangereikt waarbij je de natuur om ons heen kunt benutten en leert de cyclus van verandering van de seizoenen kennen als kompas voor zingeving en vormgeving. Je ontvangt een uitgebreid naslagwerk met theorie en uitgewerkte oefeningen die je direct met klanten kunt inzetten.

Bij Take the Leash coachen we ervaringsgericht en de opleidingsmodulen worden veelal individueel gegeven. Ook in deze module coachen we je en leer je ervaringsgericht. Wat je klanten gaat laten doen, ervaar je eerst zelf. Je doorloopt deze module dan ook individueel met je eigen hond. Tussen de dagdelen door heb je de mogelijkheid om zelf met klanten het geleerde in de praktijk te brengen.

“Het woord intuïtie is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk ‘innerlijk weten’. Het is het vermogen om (heel snel) situaties in te schatten en besluiten te nemen. Intuïtie helpt je onder meer om op een goede manier met anderen om te gaan, gevaar in te schatten, beslissingen te nemen, oplossingen te bedenken, complexe situaties te overzien, creatief te zijn en visie te ontwikkelen.”

MODULE 4: WERKEN MET INTUÏTIE EN NATUUR

Voor wie?

Deze module is geschikt voor mensen die module 1 en 2 van de opleiding bij Take the Leash hebben doorlopen of die al werkzaam zijn als coach met hond. Om deze module goed te kunnen doorlopen is het noodzakelijk om enige ervaring te hebben in het coachen van mensen met de hond als spiegel.