Door honden leren over jezelf.

WERKEN MET GROEPEN

MODULE 3: WERKEN MET GROEPEN

Werken met groepen is module 3 van de opleiding ‘Spiegelen met honden’. Deze module bestaat uit 3 dagdelen en doorloop je individueel met je eigen hond(en). Het werken met groepen vraagt iets anders van jou en je honden dan het individueel coachen met honden. Je krijgt in deze module kennis aangereikt over het werken met groepen met honden en je ervaart het voorbereiden en geven van een eigen workshop.

Tijdens module 3 leer je in drie dagdelen wat er bij komt kijken als je het ‘Spiegelen met honden’ met groepen en je hond(en) wilt gaan doen. We gaan eerst aan de slag met theorie omtrent het ontwikkelen van programma’s en ervaringen uit de praktijk. Hierna ontwikkel je een eigen workshop onder begeleiding. Vervolgens geef je deze workshop met je eigen hond(en) onder supervisie op de locatie van Take the Leash of in overleg op een eigen locatie. Tot slot volgt er een evaluatie.

MODULE 3: WERKEN MET GROEPEN

Voor wie?

Deze module is geschikt voor mensen die module 1 en 2 van de opleiding bij Take the Leash hebben doorlopen of die al werkzaam zijn binnen het werkveld. Om module 3 goed te kunnen doorlopen is het noodzakelijk om enige ervaring te hebben in het coachen van mensen met de hond als spiegel of om enige ervaring te hebben in het begeleiden van groepen.