Door honden leren over jezelf.

OPLEIDING ‘SPIEGELEN MET HONDEN’

In de opleiding ‘Spiegelen met honden’ leer je hoe je met je hond(en) samen kunt werken om mensen te begeleiden en coachen in persoonlijke ontwikkeling.

De opleiding is een individueel opleidingstraject en je kunt starten wanneer je wilt.

Tijdens de opleiding word je eerst zelf gecoacht en krijg je het theoretisch kader aangereikt. Je leert op welke manieren en vanuit welke perspectieven je de hond in kunt zetten en hoe en wat de hond ‘spiegelt’ bij de mens. Vervolgens ga je, onder supervisie, aan de slag met oefenklanten.

De eerste dag werk je met de honden van Take the Leash. Vanaf de tweede dag van de opleiding neem je je eigen hond mee in het leerproces. De hond leert op deze manier dat hij in de coaching een andere rol krijgt dan hij vaak gewend is. Jij leert hoe je je hond kunt begeleiden in dit leerproces en kunt ondersteunen tijdens het werk.

De opleiding is geschikt voor mensen die affiniteit hebben met het begeleiden en coachen van mensen.

Wat leer je in de opleiding Spiegelen met honden ?

Het verschil tussen spiegelen en coachen met honden en wat de basis is van dit vakgebied.

Hoe het voelt gespiegeld en gecoacht te worden met honden en welke thema’s, gedragingen, talenten en ontwikkel mogelijkheden jij in je hebt.

In welke vormen en op welke niveau’s je het spiegelen en coachen met honden kunt inzetten.

De basis van de hondentaal en de aandachtspunten die er zijn richting de inzet van de hond.

Hoe je verschillende leersituaties kunt opzetten met honden om bewustwording te verkrijgen bij je coachklant.

Hoe je gerichte leersituaties kunt opzetten om je coachklant te ondersteunen in het proces van bewust bekwaam worden.

Hoe je ondersteunende modellen en materialen kunt gebruiken die de coaching kunnen versterken en verankeren in het dagelijks leven.

Welke materialen geschikt zijn te gebruiken tijdens het spiegelen met honden.

Op welke manier je je eigen hond(en) meeneemt in je werk en ondersteunt in zijn leerproces.

Hoe je de hond begeleidt in de voorbereiding van een coaching, wat hij van je nodig heeft tijdens een coaching en welke nazorg er nodig kan zijn.

Werken met oefenklanten met je hond(en). Indien je over voldoende hondenkennis beschikt, kan dit ook zijn met de hond van je coachklant.

OPLEIDING ‘SPIEGELEN MET HONDEN’

Module 1 (basisopleiding)

De honden houden jou een spiegel voor. Wij vinden het belangrijk dat je in staat bent om zelf te ondergaan, wat je later je klanten laat ondergaan. Na iedere persoonlijke coaching wordt deze nabesproken. Op deze manier krijg je de kennis aangereikt. Het eerste dagdeel van deze module werk je met de honden van Take the Leash. Vanaf het tweede dagdeel werk je met je eigen hond(en) zodat zij ook leren wat het inhoudt om als ‘spiegelhond’ ingezet te worden.

Module 2 (basisopleiding)

Onder supervisie werk je tijdens de lesdagen met oefenklanten. Deze oefenklanten mag je zelf meebrengen of wij organiseren dit voor je. Tijdens deze praktijk werk je met je eigen hond(en). De coaching vindt plaats op de locatie van Take the Leash. In overleg is het mogelijk op een andere locatie te werken. Tevens werk je zelfstandig met klanten tussen de lesdagen door. Ook hierbij ontvang je supervisie en coaching van Take the Leash.

WERKEN MET GROEPEN

Onder supervisie bereid je een workshop voor een kleine groep mensen voor. We begeleiden je bij de opzet van het programma, de voorbereiding hiervan en zijn aanwezig bij de workshop. De workshop vindt plaats op de locatie van Take the Leash. In overleg is het mogelijk op een andere locatie te werken. Je werkt tijdens de workshop met je eigen hond (en). Deze module kun je volgen als je Module 1 en Module 2 hebt afgerond.

WERKEN MET INTUITIE EN NATUUR

Intuïtie is het innerlijk weten dat ieder mens in zich heeft. De natuur is een fijne partner waar intuïtie zich bij thuis lijkt te voelen. In deze module leer je door in eerste instantie zelf te doen samen met je hond. Als je de werkwijze zelf ervaren hebt en begrijpt hoe je de randvoorwaarden kunt faciliteren en hoe je oefeningen kunt ‘ontwerpen’, werk je zelfstandig met klanten tussen de lesdagen door. Deze module kun je volgen als je Module 1 en Module 2 hebt afgerond.