Door honden leren over jezelf.

OPLEIDING SPIEGELEN MET HONDEN

Opleiding Spiegelen met honden is een leertraject waarin je leert je hoe je met een hond(en) samen kunt werken om mensen te begeleiden en coachen in persoonlijke ontwikkeling. De opleiding is een individueel opleidingstraject en je kunt starten wanneer je wilt.

Tijdens de opleiding Spiegelen met honden word je eerst zelf gecoacht en krijg je het theoretisch kader aangereikt. Je leert op welke manieren en vanuit welke perspectieven je de hond in kunt zetten en hoe en wat de hond ‘spiegelt’ bij de mens. Vervolgens ga je, onder supervisie, aan de slag met oefenklanten.

De eerste dag werk je met de honden van Take the Leash. Vanaf de tweede dag van de opleiding neem je je eigen hond mee in het leerproces. De hond leert op deze manier dat hij in de coaching een andere rol krijgt dan hij vaak gewend is. Jij leert hoe je je hond kunt begeleiden in dit leerproces en kunt ondersteunen tijdens het werk.

De opleiding Spiegelen met honden is geschikt voor mensen die affiniteit hebben met het begeleiden en coachen van mensen. Hij is er specifiek op gericht je te leren hoe je twee vakgebieden samen brengt. Enerzijds werk je namelijk als professional in het begeleiden van mensen anderzijds werk je als hondenprofessional.

Omdat de opleiding individueel is kan ik aansluiten bij zowel de hondenprofessional als de mensenprofessional die dit vak willen leren. Voor beide geldt dat je na de opleiding in staat bent om met mens en hond te werken waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de mens centraal staat en de hond op een professionele manier ingezet wordt als hulpmiddel.

Waarom individuele opleiding Spiegelen met honden ?

Vlak na het begin van Take the Leash, in 2010, ben ik gestart met het geven van deze opleiding.

Ik heb ervoor gekozen de opleiding een individueel leertraject te laten zijn. De opleiding van Take the Leash is de enige opleiding in Nederland die individueel gegeven wordt. Er zijn voor mij twee belangrijke redenen waarom ik ervoor kies de opleiding individueel te laten zijn.

In de eerste plaats vind ik het belangrijk dat iemand in het eerste deel van de opleiding zijn eigen ontwikkelproces ten volle kan ervaren met de hond. 

Uit ervaring weet ik dat niet iedere begeleider van mensen zelf uit de voeten kan met de spiegel die de hond geeft. Het kan nogal gevoelig en diep raken aan wie je bent en wat je voelt. Dat moet je zelf emotioneel aan kunnen. De opleiding is individueel om alle ruimte, aandacht en veiligheid te kunnen geven aan dit persoonlijke en vaak diepgaande ontwikkelproces. Mochten er stukken geraakt worden in dit deel van de opleiding die aandacht vragen dan is die ruimte er. 

De tweede reden waarom de opleiding Spiegelen met honden enkel individueel wordt gegeven, heeft te maken met het leerproces van de hond. 

Een hond die je met vreemde mensen een bewuste interactie wilt laten hebben, moet dit snappen en dus geleerd hebben. Ook een hond gaat een ontwikkelproces door dat een begin heeft en (logische) vervolgstappen kent. 

Om te kunnen leren heeft een hond o.a. ontspanning, herhaling, aandacht en uitdaging nodig. Iedere hond heeft hierin zijn eigen leerproces en in de opleiding vind ik het belangrijk voldoende tijd en aandacht te hebben om, samen met de mens naast de hond, dit leerproces goed te kunnen ondersteunen. 

OPLEIDING SPIEGELEN MET HONDEN

MEER WETEN? LEES DEZE ARTIKELEN.

Artikel

10 Tips voor de coach met hond 

Artikel

Spiegelen versus Coachen

Artikel

Invloeden op stress level coach hond