Door honden leren over jezelf.

Over veranderingen, doelen stellen en gedrag.

‘80 % van de verandertrajecten mislukt.’ Dit blijkt uit gedragspsychologisch onderzoek. Dat geldt voor verandertrajecten binnen organisaties, maar ook bij persoonlijke veranderingen die mensen willen bereiken. Wij vermoeden dat dit ook wel eens zo zou kunnen zijn bij de veranderingen die je samen met je hond wilt doormaken.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat wij als mensen teveel naar het resultaat, het doel, kijken en te weinig oog hebben voor het gedrag in het hier en nu.

Om samen met je hond ‘de top’ te behalen die jij voor ogen hebt is het dus belangrijk om; enerzijds een idee te hebben van het resultaat (het doel) dat je wilt behalen en anderzijds je haast continue bewust te zijn van wat er in het hier en nu aan daadwerkelijk gedrag is. Zowel bij je hond als bij jezelf. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als je met je hond iets wilt veranderen.

Charlie moest ‘een top’ behalen.

Charlie was een hond van 3 jaar oud en terecht gekomen bij Elza. Elza en haar partner hadden Charlie in huis genomen nadat de vorige eigenaar afstand van hem deed omdat ze Charlie niet meer de aandacht konden geven die hij verdiende. Elza viel voor het uiterlijk van Charlie. Hij deed haar denken aan hun vorige hond die zo ontzettend lief was voor kinderen en makkelijk in de omgang.

De reden waarom Elza met Charlie een coach bezocht had te maken met het feit dat hij uitviel naar andere honden op straat en omdat hij niet lief was voor kinderen. De vorige eigenaar had hier immers geen problemen mee gehad en met de kinderen in huis had hij altijd een goede relatie gehad. Charlie moest veranderen. De trainingen die ze tot nu toe hadden gevolgd hadden niets opgeleverd. Elza stond ervoor open om eens verder te kijken. Elza vroeg zich voorzichtig af welke invloed zij hierop wellicht had.

Tijdens de kennismaking bleek Charlie een onzekere reu die eerst de kat uit de boom keek en niet direct contact maakte. Op straat trok hij aan de lijn en als hij een andere hond tegen kwam liet hij een luid geblaf horen. Elza keurde dit gedrag af en raakte hierdoor geirriteerd. Zo moest hij zich niet gedragen. De vorige hond deed dit ook niet en liep altijd keurig mee aan de lijn.

Het eerste doel waar Elza aan wilde werken.

Elza had als eerste doel dat het blaffen naar andere honden stopte. Ze hadden op verschillende manieren en hondenscholen met Charlie getraind, maar dit had nog niets opgeleverd. Soms leek het even beter te gaan, maar al snel verviel hij in zijn oude gedrag.
Op straat liet Charlie zijn geblaf zien bij de eerste hond die langskwam. Ook Elza liet haar gedrag zien.

Elza schoot vol emotie en irritatie en trok de hond wild mee. Ze snapte niet waarom hij het deed en vond het ook echt niet nodig dat hij dit gedrag liet zien. Charlie moest gewoon meelopen als er een hond langsliep.

De coach besprak het gedrag dat Elza liet zien in reactie op het geblaf van Charlie naar de andere hond. Elza luisterde en gaf vervolgens aan dat ze het gedrag van Charlie ook echt niet normaal vond. Op de vraag of Elza Charlie op dit moment kon accepteren voor wie hij was werd ze stil. Ze realiseerde zich dat ze door moest zetten met wat ze geleerd had en geduld moest hebben met Charlie in zijn leerproces. Het gedrag van nu is nu en het doel in de toekomst is er nog niet en is enkel een streven waar je naar toe kunt werken. Elza zou haar best gaan doen.

 

Het tweede doel waar Elza aan wilde werken.

Het tweede doel van Elza ging over de manier waarop Charlie op kinderen reageerde. De vorige hond was dol op kinderen en ze konden hem altijd aaien. Ook Charlie had nooit problemen gehad met de kinderen in het gezin waar hij had gewoond. Echter zeer recent had hij gehapt naar een kind dat hem wilde aaien. Gelukkig waren er geen ongelukken gebeurt.

Na enig doorvragen bleek dat een buurkind Charlie had willen aaien en dit ook netjes had gevraagd. Elza had het buurkind toestemming gegeven en het kind was direct op de hond afgestapt en had de hond op zijn kop willen aaien. De hond had gehapt, maar niet gebeten.
Op de vraag van de coach of het ook goed zou zijn als Charlie niet op die manier geaaid wilde worden door kinderen werd Elza stil en emotioneel. Tijdens het gesprek kwam ze erachter dat ze zich niet gerealiseerd had dat het voor Charlie onplezierig zou kunnen zijn. Maar nu de vraag kwam realiseerde ze zich dat Charlie Charlie was en niet de vorige hond.

Elza kwam erachter dat ze steeds bezig was met hoe Charlie zou moeten zijn en met wat hij zou moeten kunnen. Hij moest net als haar vorige hond makkeijk in de omgang zijn en een groot hart hebben voor kinderen. Het hier en nu was voor haar moeilijk te accepteren.
Het gedrag van Charlie was nooit goed genoeg en het gedrag van haarzelf daar had ze geen oog voor. Zo werd ze opgeslokt door wat zou moeten zijn en door de lat die zij voor Charlie en haarzelf had neergelegd. Zij besefte zich na de coaching echter dat ze vanuit het hier en nu de stappen zou moeten zetten die pasten bij het huidige gedrag van Charlie en die paste bij haar eigen leerproces met Charlie. Ze ging haar doelen bijstellen.

Waarom doelen stellen?

Doelen stellen geeft richting en helpt je om geconcentreerd te zijn. Een doel helpt je ook bij het kiezen waar je je energie in moet stoppen. Een doel behalen geeft voldoening en zelfvertrouwen en werkt daarmee motiverend. Je kunt doelen stellen op het werk, in je dagelijks leven en zeker ook tijdens het leerproces van je hond en met je hond. Tijdens iedere hondencursus wordt er eveneens een lesplan gevolgd waar in meer of mindere maten doelen gesteld zijn.

 

Valkuilen bij het stellen van doelen.

Het stellen van doelen heeft echter ook een keerzijde en er zijn valkuilen bij het stellen van doelen. Wees alert op de valkuilen en realiseer je ten alle tijden dat het stellen van een doel een hulpmiddel is en geen doel op zich. Het behalen van het doel is slechts de uitkomst van hetgeen je doet.

 

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op

Take the Leash

Coachen met honden is een vorm van ervaringsleren. Het is een manier van coaching die snel tot de kern komt. Het haalt je uit je denken en gaat verder dan het aanleren van vaardigheden. Bij coachen met honden gaat het over wie jij in essentie bent.
Coachen met honden geeft richting aan persoonlijke ontwikkeling.

Bij Take the Leash coachen wij mensen die het heft in eigen hand willen nemen en die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen. Dit doen wij grotendeels met de hond als spiegel. Je kunt dit bij ons met onze honden, maar ook met je eigen hond ervaren.

Daarnaast verzorgen wij opleidingen waarin je het spiegelen en coachen met honden in een individueel opleidingstraject kunt leren met je eigen hond(en).

Valkuilen bij het stellen van doelen:

  • Te veel doelen stellen in te weinig tijd.
  • Het niet erkennen van individuele verschillen.
  • Te algemene doelen stellen.
  • Het niet aanpassen van doelen als deze te hoog of te laag blijken te zijn.
  • Het ontbreken van procesdoelen (de doelen die aangeven hoe je je doel gaat bereiken).
  • Het ontbreken van de randvoorwaarden die nodig zijn om het doel te bereiken.
  • Doelen stellen die niet geaccepteerd worden.
  • Onvoldoende duidelijkheid over het waarom van de doelen.
  • Doelen stellen waarvoor de motivatie ontbreekt.

Coaching

‘Persoonlijk leiderschap als basis’

Schrijf je in om tips en nieuws te ontvangen