Door honden leren over jezelf.

10 Tips voor de coach die met honden werkt

Het coachen met honden is lastig als je hier net mee begint. Je bent bezig met zowel je coachklant, de hond en de relatie. Je hebt oog voor het leerproces van je coachklant, het welzijn en het leerproces van de hond, de oefeningen die je inzet en de eventuele coachinstrumenten die je gebruikt. Je luistert, kijkt, bevraagt, benoemt en koppelt hetgeen zich voordoet aan het dagelijks leven en de coachvraag. 

Als je net coacht met honden zit je in de fase van bewust bekwaam worden in dit mooie vakgebied. En die fase maakt dat je vaak nog erg in je denken zit. En laat het denken nou net hetgeen zijn dat in de weg zit waardoor je het gevoel kunt hebben vast te lopen. 

Wellicht helpen onderstaande tips je om te groeien in je vak en geven ze je ruimte en ondersteuning om uit te groeien tot een ervaren en bekwame coach met hond. 

Tips

Begin met duidelijkheid

Iemand die komt voor een coaching met hond is vaak gespannen. De coach gaat namelijk kijken hoe diegene het met de hond aanpakt. Leg daarom vooraf goed uit op welke manier je werkt met de honden. Wat jouw rol hierin is en wat de rol van de hond is. Zelf vertel ik altijd dat er slechts 2 regels zijn binnen het coachen met honden. De eerste regel is dat het niet gaat over goed of fout, maar over dat wat er is. De tweede regel is dat er altijd gewerkt wordt vanuit respect voor elkaar en voor de hond. Ook vertel ik er inmiddels vaak bij dat een oefening niet goed of fout kan gaan. Het is slechts een hulpmiddel tot een proces van interactie tussen mens en hond waar waardevolle informatie in zit.

Maak gebruik van structuur

In hetgeen zich voordoet met de hond zit niet altijd direct een logische lijn. Om ervoor te zorgen dat je jezelf niet verliest in de inhoud tussen mens en hond is het handig je bewust te zijn van de structuur van een coaching. Een coaching begint voor mij altijd met kennismaken, uitleg geven en relatie opbouwen. Daarna laat ik iemand altijd eerst contact maken met de hond. Na het contact maken is er ruimte voor de inhoudelijke coaching. Iedere coaching heeft vervolgens een duidelijke afronding.

Zie de interactie tussen mens en hond als ‘filmpjes’

Zie de oefeningen die je iemand laat doen als filmpjes waarin je coachklant de hoofdrol speelt. Na afloop van de oefening help je je coachklant het ‘filmpje’ volledig te gaan zien. Dat is waar de bewustwording groter kan gaan worden. Het mooie is dat je klant heeft gevoeld hoe het was om de hoofdrol te spelen. Door goed te bevragen en zo zuiver mogelijk terug te geven wat je hebt geobserveerd lever je hier een bijdrage aan.

Schrijf op wat er naar boven komt

Zelf heb ik er een handje van om tijdens mijn coaching steeds van buiten naar binnen te lopen en omgekeerd. Ik geef iemand een oefening. Die bespreken we vaak buiten na. Daarna loop ik naar binnen naar de flip over. Daar schrijf ik de oefening op en vraag mijn coachklant wat we besproken hebben en wat ik daarvan ga opschrijven. Na meerdere oefeningen en uitwerkingen op de flip over onstaan er vaak als vanzelf diepere inzichten omdat er samenhang te zien is.

Heb aandacht voor gedrag, gevoelens en gedachtes

Bij het nabespreken van iedere oefening start ik met het stellen van coachende vragen met in mijn achterhoofd de 3 g’s. Gedrag, gedachtes en gevoelens. In mijn ogen komt gedragsverandering tot stand als zowel gedrag, gevoelens en gedachtes hand in hand gaan. Als ze elkaar niet ondersteunen maar tegenwerken is dat waardevolle informatie en het verder onderzoeken wellicht waard.

Bevraag, benoem en koppel

Bij het nabespreken van een oefening helpt het om in eerste instantie vragen te stellen. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je coachklant alles heeft verteld vervolg je het proces met benoemen. Je benoemt wat je geobserveerd hebt. Dit helpt bij het terughalen van hetgeen er gebeurde. Soms hoor je dat je klant het zich herinnert nu je het benoemt. Soms zul je horen dat je klant zich hier niet van bewust geweest is. Tot slot koppel je hetgeen zich heeft voorgedaan met de hond naar het dagelijks leven en het vraagstuk van je coachklant.

Laat iedere oefening ook weer los

Je zult merken dat als je een oefening hebt nabesproken je soms een idee kunt krijgen welke kant het op kan gaan. Laat dit los. Iedere oefening is uniek. Laat zuiver ontstaan wat er is. Stuur geen richting op als coach. Je maakt het zowel jezelf hiermee moeilijk als dat je je coachklant tekort doet. Het proces van je klant laat zich vanzelf zien als je los durft te laten en niet stuurt op een uitkomst waarvan jij als coach denkt dat die er misschien moet zijn.

Gebruik coachmaterialen

Coachmaterialen zoals spellen, kaarten en coachmethodieken kunnen mooie hulpmiddelen zijn om verdieping en/of verbreding aan te brengen in de coaching. Tevens kunnen methodieken zoals het kernkwadrant van Daniel Ofman, informatie over de basis emoties, een boekje over gedragsstijlen etc. de coaching met de hond ondersteunen en versterken.

Vertrouw erop dat er ontstaat wat nodig is

Wat de hond zal doen is niet te voorspellen. Jij als coach kunt iets bedacht hebben, maar als de hond iets anders naar boven haalt is dat waar je mee te werken hebt. Vertrouw erop dat er ontstaat wat nodig is. Mijn honden hebben mij met regelmaat verrast. Voor alles wat ze echter deden en zichtbaar maakten ben ik de honden altijd zeer dankbaar geweest. Dat was blijkbaar waar het om moest gaan.

Geef je klant een ‘anker’ mee 

Aan het einde van de coaching geef ik vaak het volle flip over vel mee. Op deze manier kan iemand de coaching nog eens terug halen voor zichzelf. Ook werkt het goed om een kaart mee te geven van de hond waar de coachklant mee gewerkt heeft. Laat je klant hier opschrijven in enkele woorden wat hij meeneemt uit de coaching. Of bedenk zelf iets wat je je klant mee kan geven. Als ‘anker’. Zodat de wijze lessen van de hond ook thuis nog tastbaar zijn.

 

Take the Leash

Coachen met honden is een vorm van ervaringsleren. Het is een manier van coaching die snel tot de kern komt. Het haalt je uit je denken en gaat verder dan het aanleren van vaardigheden. Bij coachen met honden gaat het over wie jij in essentie bent.
Coachen met honden geeft richting aan persoonlijke ontwikkeling.

Bij Take the Leash coachen wij mensen die het heft in eigen hand willen nemen en die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen. Dit doen wij grotendeels met de hond als spiegel. Je kunt dit bij ons met onze honden, maar ook met je eigen hond ervaren.

Daarnaast verzorgen wij opleidingen waarin je het spiegelen en coachen met honden in een individueel opleidingstraject kunt leren met je eigen hond(en).

Opleiding

Spiegelen met honden

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op

Schrijf je in om tips en nieuws te ontvangen